top of page

Maküler Delik

Giriş

Maküler delik, gözün merkezi görme alanını etkileyen bir retina hastalığıdır. Maküla, retinanın merkezinde yer alan ve en keskin görüntü algılamasının gerçekleştiği bölgedir. Maküler delik, bu önemli bölgede retinanın yırtılması veya zarar görmesi sonucu oluşur. Bu makalede, maküler deliğin anatomisi, nedenleri, belirtileri ve tedavi yaklaşımları ele alınacaktır.

Anatomi ve İşlevi

Maküla, retinanın fovea adı verilen en hassas bölgesinden oluşur. Fovea, ışığın odaklandığı ve görüntülerin en keskin şekilde algılandığı bölgedir. Bu bölge, yüksek çözünürlüklü görüntülerin beyne iletilmesini sağlar. Dolayısıyla, maküla sağlıklı bir görme deneyimi için hayati öneme sahiptir.

Maküler Delik Nedenleri

Maküler delik genellikle yaşa bağlı olarak gelişebilir, ancak ayrıca travma, göz yaralanması, diyabetik retinopati ve diğer göz hastalıkları gibi faktörler de maküler deliğe yol açabilir. Yaşa bağlı maküler dejenerasyon da maküler delik riskini artırabilir.

Belirtiler ve Teşhis

Maküler deliğin erken evrelerinde belirtiler hafif olabilir. Ancak ilerleyen dönemlerde aşağıdaki belirtiler gözlenebilir:

 • Merkezi görme kaybı: Nesneleri net bir şekilde görememe.

 • Eğik çizgiler: Düz çizgilerin eğik görünmesi.

 • Bulanık görüntü: Nesnelerin bulanık ve net olmayan bir şekilde algılanması.

Bir göz doktoru, maküler deliğin teşhisini yapmak için göz muayenesi yapar. Fundus fotoğrafları ve optik koherens tomografi (OCT) gibi görüntüleme yöntemleri, deliğin boyutunu ve durumunu belirlemekte yardımcı olabilir. Maküler delik teşhisinde FFA ve OCT Ankara Göz Doktorlarından Ankara retina Uzmanı Opr. Dr. Bekir Koç tarafından Ankara Maya Göz merkezinde uygulanmaktadır. 

Tedavi Yaklaşımları

Maküler delik tedavisi genellikle cerrahi müdahaleyi içerir:

 • Vitrektomi Cerrahisi: Bu cerrahi yöntemde, göz içi jel olan vitreusun bir kısmı çıkarılır ve maküler deliği tamir etmek için retina üzerine yerleştirilen ince bir yama kullanılır. Bu yama, deliğin kapanmasını teşvik eder. Maküler delik tedavisinde vitrektomi ameliyatı Ankara göz doktorlarından Ankara Vitrektomi uygulayan doktorlardan olan Opr. dr. bekir Koç tarafından Ankara Maya Göz Merkezinde uygulanmaktadır. Ankara Maya göz doktorlarından Ankara retina uzmanı Opr. Dr. Bekir Koç 15 yıllık meslek hayatında yüzlerce maküler delik ameliyatı gerçekleştirmiştir. 

Sonuç

Maküler delik, merkezi görme kaybına neden olan önemli bir retina hastalığıdır. Erken teşhis ve uygun cerrahi müdahale ile delik kapatılabilir ve görme kaybı önlenmeye çalışılabilir. Bu nedenle, herhangi bir belirti fark edildiğinde hemen bir göz doktoruna başvurmak önemlidir. Araştırma ve teknolojinin gelişmesi ile, maküler delik tedavi yöntemleri sürekli olarak gelişmekte ve hastaların yaşam kalitesini artırmaya yönelik daha etkili yöntemler araştırılmaktadır.

Epiretinal Membran (ERM)

Giriş

Epiretinal Membran (ERM), gözün iç yüzeyinde retinanın üzerinde oluşan ince bir zar olarak tanımlanır. Bu zar, retinanın düzgün çalışmasını etkileyebilir ve merkezi görme kaybına yol açabilir. Bu makalede, Epiretinal Membran'ın nedenleri, tanı yöntemleri ve tedavi seçenekleri ele alınacaktır.

Nedenleri

ERM'nin kesin nedeni tam olarak anlaşılmamıştır, ancak yaşlanma süreci en yaygın risk faktörü olarak kabul edilir. Ayrıca, göz yaralanmaları, diyabet, retina yırtıkları veya cerrahi geçmişi gibi faktörler de ERM riskini artırabilir.

Belirtiler ve Tanı

ERM'nin semptomları genellikle yavaş bir şekilde gelişir. Aşağıdaki belirtiler fark edilebilir:

 • Bulanık veya bozulmuş merkezi görüş.

 • Doğru perspektifi algılamada zorluk.

 • Düz çizgilerin eğik görünmesi.

ERM'nin teşhisi bir göz doktoru tarafından yapılır. Şu yöntemler kullanılabilir:

 • Göz Muayenesi: Göz doktoru, gözün dış yüzeyini muayene ederek ERM'nin belirtilerini inceleyebilir.

 • Optik Koherens Tomografi (OCT): Bu görüntüleme yöntemi, gözün iç yapısını detaylı bir şekilde görüntülemek için kullanılır. ERM'nin varlığını ve ciddiyetini belirlemek için kullanışlıdır.

 • Epiretinal membran teşhisinde FFA ve OCT Ankara Göz Doktorlarından Ankara retina Uzmanı Opr. Dr. Bekir Koç tarafından Ankara Maya Göz merkezinde uygulanmaktadır. 

Tedavi Seçenekleri

ERM tedavisi genellikle semptomların ciddiyetine ve hastanın yaşına bağlı olarak belirlenir:

 • Göz Takibi: Hafif semptomlarda, doktor hastanın durumunu düzenli olarak takip edebilir.

 • Cerrahi Yöntemler: Eğer ERM ciddi merkezi görme kaybına neden oluyorsa, vitrektomi adı verilen cerrahi bir işlem düşünülebilir. Bu işlemde, göz içi jel olan vitreus kısmen çıkarılır ve ERM çıkarılarak retinanın düzgün çalışmasına izin verilir.

 • Epiretinal membran tedavisinde  vitrektomi ameliyatı Ankara göz doktorlarından Ankara Vitrektomi uygulayan doktorlardan olan Opr. dr. bekir Koç tarafından Ankara Maya Göz Merkezinde uygulanmaktadır. Ankara Maya göz doktorlarından Ankara retina uzmanı Opr. Dr. Bekir Koç 15 yıllık meslek hayatında yüzlerce epiretinal membran ameliyatı gerçekleştirmiştir. 

Sonuç

Epiretinal Membran (ERM), merkezi görme kaybına neden olabilen bir göz hastalığıdır. Yaşlanma süreci ve diğer göz problemleri risk faktörlerini artırabilir. Erken teşhis ve uygun tedavi yaklaşımı, hastalığın ilerlemesini yavaşlatabilir ve semptomları hafifletebilir. Göz sağlığını korumak ve ERM riskini azaltmak için düzenli göz muayeneleri ve doktor önerilerine uymak önemlidir.

Vitreomaküler Traksiyon

Giriş

Vitreomaküler traksiyon (VMT), gözün iç yüzeyinde yer alan jel benzeri vitreus sıvısının maküla bölgesi üzerinde anormal bir çekme veya yapışma oluşturduğu bir durumdur. Bu durum, makülada baskı oluşturarak merkezi görme kaybına yol açabilir. Bu makalede, vitreomaküler traksiyonun ne olduğu, sebepleri ve tedavi yöntemleri ele alınacaktır.

Tanım ve Anatomik Süreç

Vitreus sıvısı, gözün içini dolduran jel benzeri bir yapıdır. Yaşlandıkça, vitreus sıvısı sıkılaşabilir ve retinaya yapışabilir. Vitreomaküler traksiyon, özellikle vitreus sıvısının maküla bölgesine yapıştığı durumları ifade eder. Bu yapışma veya çekme sonucunda maküla, normal işlevini yerine getiremez ve merkezi görme kaybı meydana gelebilir.

Sebepler

Vitreomaküler traksiyonun temel sebebi yaşlanma sürecidir. Yaşla birlikte vitreus sıvısı, daha yoğun hale gelir ve retinaya yapışabilir. Ancak, vitreomaküler traksiyon ayrıca aşağıdaki faktörlerle ilişkilendirilebilir:

 • Diyabetik retinopati

 • Göz yaralanmaları veya cerrahisi

 • Göz içi enflamasyon (üveit)

 • Maküler delikler veya epiretinal membranlar

Belirtiler ve Tanı

VMT'nin belirtileri genellikle yavaşça gelişir. Semptomlar arasında şunlar yer alabilir:

 • Bulanık veya bozulmuş merkezi görüş.

 • Doğru perspektifi algılamada zorluk.

 • Nesnelerin eğik veya deforme görünmesi.

Bir göz doktoru, VMT'nin teşhisini koymak için göz muayenesi ve optik koherens tomografi (OCT) gibi görüntüleme yöntemlerini kullanabilir. VMT teşhisinde FFA ve OCT Ankara Göz Doktorlarından Ankara retina Uzmanı Opr. Dr. Bekir Koç tarafından Ankara Maya Göz merkezinde uygulanmaktadır.  

Tedavi Yaklaşımları

Vitreomaküler traksiyonun tedavi seçenekleri semptomların şiddetine ve hastanın durumuna bağlıdır:

 • Göz Takibi: Hafif semptomlar durumunda, doktor hastayı düzenli olarak takip edebilir.

 • Farmakolojik Tedaviler: Bazı durumlarda, vitreusun daha hızlı sıvılaşmasını teşvik etmek için göz damlaları veya ilaçlar kullanılabilir.

 • Vitrektomi Cerrahisi: Eğer semptomlar ciddi merkezi görme kaybına neden oluyorsa, vitrektomi adı verilen cerrahi bir işlem düşünülebilir. Bu işlemde, göz içi jel olan vitreus tamamen çıkarılır ve baskıyı ortadan kaldırmak için yapışmış dokular ayrılır.

 • VMT tedavisinde  vitrektomi ameliyatı Ankara göz doktorlarından Ankara Vitrektomi uygulayan doktorlardan olan Opr. dr. bekir Koç tarafından Ankara Maya Göz Merkezinde uygulanmaktadır. Ankara Maya göz doktorlarından Ankara retina uzmanı Opr. Dr. Bekir Koç 15 yıllık meslek hayatında yüzlerce epiretinal membran ameliyatı gerçekleştirmiştir. 

Sonuç

Vitreomaküler traksiyon, göz sağlığını etkileyebilen bir durumdur. Yaşlanma süreci ve diğer göz hastalıkları risk faktörlerini artırabilir. Erken teşhis ve uygun tedavi yaklaşımı, semptomların hafifletilmesine yardımcı olabilir ve hastaların yaşam kalitesini artırabilir. Düzenli göz muayeneleri ve doktor tavsiyelerine uymak, göz sağlığını korumak açısından önemlidir.

bottom of page